Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD” CPV: 31000000-6, 30000000-9, 37300000-1, 39713410-0 Otwarcie ofert: 20.10.2020r., godz. 10:00 Otwarcie ofert: 23.10.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.10.2020 r. 16.10.2020 r., godz. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Wywóz odpadów z pojemników Bóbr1100L  i KP7” CPV: 90511000-2 Otwarcie ofert: 07.10.2020r., 14.10.2020r. godz. 11:00 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” CPV: 39000000-2 Otwarcie ofert: 25.09.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/de…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa analizatorów i oscyloskopu” CPV: 38433300-2, 38434000-6, 38342000-4 Otwarcie ofert: 24.09.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Zestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznego” CPV: 30214000-2, 30213000-5, 30232100-5, 24560000-7, 19500000-1, 30213200-7, 30213500-0, 48983000-2, 48931000-3, 48980000-1, 30233100-2, 3023000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę kamery cyfrowej do transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEOL JEM - 1230" CPV: 3854000-2 Otwarcie ofert: 15.09.2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informac…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienie ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana” Otwarcie ofert: 14.09.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH, TOWAROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W BUDYNKACH WAT” CPV: 50531400-0 Otwarcie ofert: 15.09.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictw…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: "Odnowienie serwisu producenta Cisco dla centralnej serwerowni WAT na 36 miesięcy" CPV: 72611000-6 Otwarcie ofert: 31.08.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod a…