Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:  „Wykonanie zasilania do budynków nr 20 i 23 w celu zainstalowania przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz wymiany rozdzielni głównych w budynku nr 20 w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT” CPV: 75251110 - 4 Otwarcie ofert: 22.12.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji ppoż.  i DSO w Domu Studenckim nr 3 w formule „zaprojektuj i wykonaj" Otwarcie ofert: 08.01.2021r., godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu biurowego i RTV" CPV: 32324400-4, 38651000-3,30174000-9, 32340000-8, 42994230-1, 38653110-1, 30191400-8, 38650000-6, 38651100-4, 09211000-1, 32331200-4, 32351000-8, 32324600-6, 32300000-6, 18939000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ KOSMETYCZNYCH” Otwarcie ofert: 21.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej” Otwarcie ofert: 17.12.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa ultralekkiego samolotu z zasobnikiem" CPV: 34711100-5, 80510000-2   Otwarcie ofert:   18.12.2020 r godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa słodyczy" CPV: 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1, 15820000-2, 15842000-2, 15842220-0, 15842300-5   Otwarcie ofert:   17.12.2020 r godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednic…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont budynku nr 43 z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 17.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa środków ochrony osobistej" CPV: 18143000-3, 18424300-0, 24455000-8 Otwarcie ofert: 04.12.2020r., godz. 10:00   07.12.2020 r godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup…