Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Ubezpieczenie mienia i OC Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie” CPV 66510000-8, 66515000-3,66516000-0 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Usługę wsparcia technicznego w zakresie utrzymania wyposażenia sprzętowego serwerowni 04 Wydziału Cybernetyki WAT” Otwarcie ofert: 01.02.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Rozbudowę i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych” Otwarcie ofert: 27.01.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa mebli i wyposażenia" Otwarcie ofert: 29.01.2021 r., godz. 10:00 CPV: 39000000-2 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/deman…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej” Otwarcie ofert: 07.01.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Ubezpieczenie mienia i OC Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie” CPV 66510000-8, 66515000-3,66516000-0 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych" Otwarcie ofert: 26.01.2021 r. 08.02.2021 r., godz. 10:00 CPV: 30124000-4 Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę zestawu kamer lotniczych z osprzętem, oprogramowaniem oraz usługą integracji systemu fotogrametrycznego na samolocie w podwieszanym zasobniku” Otwarcie ofert: 25.01.2021r. 05.02.2021, godz. 10:00 Pos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” Otwarcie ofert: 19.01.2021 r., godz. 10:00 CPV: 15131000-5 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod ad…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa materiałów elektrycznych” Otwarcie ofert: 31.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pub…