Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wszystkie postępowania i ogłoszenia o zamówieniach od 1 stycznia 2021 r. prowadzone są w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem wat.ezamawiajacy.pl.

W tej kategorii nie ma aktualnie ogłoszeń.