Baner BIP

2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj" CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Rozbudowa budynku nr 63 na potrzeby Laboratorium Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej WML" CPV: 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3, 39290000-1, 31311000-9, 31342000-5, 45332000-3, 45232140-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego” Otwarcie ofert: 13.01.2020 r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiaja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Stałą konserwacja i naprawa klimatyzatorów typu split i multisplit w budynkach WAT" CPV: 50730000-1 Otwarcie ofert: 18.12.2019r., godz. 11:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ DIOD LASEROWYCH Z WYJŚCIEM ŚWIATŁOWODOWYM" CPV 31712348-1 Otwarcie ofert: 06.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ ZASILACZY LABORATORYJNYCH DO DIOD LASEROWYCH" CPV 31710000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę stanowiska do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz” Otwarcie ofert: 23.12.2019 08.01.2020r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGO" CPV: 30213000-5, 32250000-5, 32324600-6, 30213200-7, 30232110-8, 30232140-7, 38652100-1, 30213300-8, 30213100-6, 32250000-5, 30232110-8 Otwarcie ofert: 28.11.201…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 25.11.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Info…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SONDY MIKROSKOPOWEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO BADANIA PROCESÓW KRYSTALIZACJI" CPV 38514000-1 Otwarcie ofert: 26.11.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwar…