Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę specjalistycznego sprzętu komputerowego”

Otwarcie ofert: 13.01.2020 r.  godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/10440/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 grudnia 2019 o godz. 12.39 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 kwietnia 2020 o godz. 13.05 Radosław Jankowski