Baner BIP

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

www.wojsko-polskie.pl/wat 

tel. centrala WAT: +48 261 839 000
faks: +48 261 839 901

 

Numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005
NIP: 527-020-63-00
REGON: 012122900

 

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Akademii poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

/WAT/SkrytkaESP


Redakcja BIP

Anna Pęzioł – tel. +48 261 839 440

e-mail

Aministratorzy strony

Robert Drygas – tel. +48 261 839 535
Tomasz Matyjaszkiewicz – tel. +48 261 839 055

e-mail

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 listopada 2016 o godz. 09.15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 1 marca 2017 o godz. 12.14 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 grudnia 2017 o godz. 13.55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 lutego 2018 o godz. 11.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 grudnia 2018 o godz. 15.34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 22 lutego 2019 o godz. 14.53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 25 kwietnia 2019 o godz. 15.25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 26 kwietnia 2019 o godz. 08.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 22.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 listopada 2019 o godz. 09.17 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 25 sierpnia 2020 o godz. 12.42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 31 sierpnia 2021 o godz. 09.45 Tomasz Matyjaszkiewicz