Baner BIP

Kierunki kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej
posiadające akredytację nadaną przez
Polską Komisję Akredytacyjną

Podstawowa Jednostka
Organizacyjna
Kierunek studiówOcena PKADokumenty
Wydział Cybernetyki informatyka ocena pozytywna – do roku 2015/2016
uchwała PKA nr 560 z 24.06.2010 r.
raport (ocena instytucjonalna)
uchwała (ocena instytucjonalna)
zarządzanie ocena pozytywna – do roku 2015/2016
uchwała PKA nr 497 z 30.06.2011 r.
bezpieczeństwo narodowe ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 331 z 7.05.2015 r.
raportraport
uchwała
raport (ocena instytucjonalna)

uchwała (ocena instytucjonalna)
Wydział Elektroniki elektronika
i telekomunikacja
ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 702 z 3.09.2015 r.
raport
uchwała
energetyka ocena pozytywna – do roku 2023/2024
uchwała PKA nr 175 z 26.04.2018 r.
raport
uchwała
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji geodezja i kartografia ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 700 z 3.09.2015 r.
raport
uchwała
budownictwo ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 701 z 3.09.2015 r.
raport
uchwała
Wydział Mechaniczny mechanika i budowa maszyn ocena pozytywna – do roku 2022/2023
uchwała PKA nr 395/2017 z 7.09.2017 r.
raport
logistyka ocena pozytywna – do roku 2023/2024
uchwała PKA nr 87/2018 z 8.03.2018 r.
raport
Wydział Mechatroniki i Lotnictwa lotnictwo i kosmonautyka ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 738/2014 z 23.10.2014 r.
raport
uchwała
mechatronika ocena pozytywna – do roku 2020/2021
uchwała PKA nr 739/2014 z 23.10.2014 r.
raport
uchwała
inżynieria bezpieczeństwa ocena pozytywna – do roku 2023/2024
uchwała PKA nr 258/2018 z 7.06.2018 r.
raport
uchwała
Wydział Nowych Technologii i Chemii inżynieria materiałowa ocena pozytywna – do roku 2022/2023
uchwała PKA nr 396/2017 z 7.09.2017 r.
raport
chemia ocena pozytywna – do roku 2023/2024
uchwała PKA nr 607/2017 z 9.11.2017 r.
raport
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2019 o godz. 09.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 12 września 2019 o godz. 09.57 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 12 września 2019 o godz. 10.27 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 września 2019 o godz. 08.51 Robert Drygas