Baner BIP

Decyzji Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 61/RKR/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023-2024.

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 312/RKR/2022 z dnia 9 września 2022 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 103/RKR/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/RKR/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 91/RKR/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/2021

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 28/RKR/2019 z dnia 27 utego 2019 r. w sprawie ustalenia opłat pobieranych od studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020


Umowy ze studentami od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie w sprawie pobierania opłat od studentów za usługi edukacyjne oraz wzory umów zawieranych między Wojskową Akademią Techniczną a studentem

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych, opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych dla obywateli polskich oraz cudzoziemców odbywających studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, oraz opłaty za wpis warunkowy, powtarzanie roku, semestru, przedmiotu itp. dokonywane są na indywidulane konto studenta podane w USOSweb

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2019 o godz. 09.53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2019 o godz. 13.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 2 marca 2020 o godz. 13.01 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 22 lipca 2020 o godz. 14.01 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 2 marca 2021 o godz. 08.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 1 marca 2022 o godz. 08.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 marca 2022 o godz. 14.58 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 września 2022 o godz. 08.11 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2023 o godz. 09.28 Tomasz Matyjaszkiewicz