Baner BIP

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 69/WAT/2021 z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademicki 2021/2022 dla nowego kierunku studiów drugiego stopnia „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”

Zarządzenie Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2021/2022

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 150/WAT/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 21/WAT/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2021/2022 dla nowych kierunków studiów „budownictwo zrównoważone” oraz „ eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej”

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 52/WAT/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023 oraz sposobu jej przeprowadzenia

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 18/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2023/2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2025/2026

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2019 o godz. 09.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2019 o godz. 13.53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 3 grudnia 2019 o godz. 14.54 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 14.36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 14.38 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2020 o godz. 09.07 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 26 marca 2020 o godz. 11.48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 marca 2020 o godz. 08.34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 maja 2020 o godz. 15.56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 maja 2020 o godz. 08.36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2020 o godz. 15.43 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2020 o godz. 15.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2020 o godz. 15.15 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 grudnia 2020 o godz. 15.31 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2021 o godz. 09.55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2021 o godz. 10.00 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 19 kwietnia 2021 o godz. 13.43 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 10 maja 2021 o godz. 09.39 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2021 o godz. 12.16 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 października 2021 o godz. 08.24 Robert Drygas