Baner BIP

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 7/WAT/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na kierunek studiów budownictwo i inżynieria cyfrowa na rok akademicki 2024/2025

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 8/WAT/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2028/2029

Zarządzenie nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia do uczelni wojskowych dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 87/WAT/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 oraz sposobu jej przeprowadzenia

Resolution of the Senate of the Military University of Technology No. 87/WAT/2023 of 22 June 2023 on establishing the conditions, mode and date of commencement and completion of recruitment for studies for the academic year 2024/2025 and the manner of its conduct

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2027/2028

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 4/WAT/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok 2023-2024 oraz sposobu jej przeprowadzenia

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 57/WAT/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na rok 2023-2024

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 27/WAT/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2026/2027

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 134/WAT/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2024/2025

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 20/WAT/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2025/2026

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 47/WAT/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2019 o godz. 09.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 sierpnia 2019 o godz. 13.53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 3 grudnia 2019 o godz. 14.54 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 14.36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 11 lutego 2020 o godz. 14.38 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2020 o godz. 09.07 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 26 marca 2020 o godz. 11.48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 marca 2020 o godz. 08.34 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 maja 2020 o godz. 15.56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 maja 2020 o godz. 08.36 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2020 o godz. 15.43 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 czerwca 2020 o godz. 15.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2020 o godz. 15.15 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 grudnia 2020 o godz. 15.31 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2021 o godz. 09.55 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 lutego 2021 o godz. 10.00 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 19 kwietnia 2021 o godz. 13.43 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 10 maja 2021 o godz. 09.39 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2021 o godz. 12.16 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 października 2021 o godz. 08.24 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 lutego 2022 o godz. 08.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 1 kwietnia 2022 o godz. 12.04 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 1 kwietnia 2022 o godz. 15.25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2022 o godz. 12.07 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 28 czerwca 2022 o godz. 12.20 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2023 o godz. 08.18 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2023 o godz. 12.09 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2023 o godz. 12.10 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 22 lutego 2023 o godz. 14.26 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 28 lutego 2023 o godz. 09.25 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 27 lipca 2023 o godz. 10.02 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 grudnia 2023 o godz. 14.15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 grudnia 2023 o godz. 10.09 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 20 grudnia 2023 o godz. 12.37 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 9 lutego 2024 o godz. 09.42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 lutego 2024 o godz. 12.06 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 15 marca 2024 o godz. 12.30 Robert Drygas