Baner BIP

2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę stacji roboczych, serwerów komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitora i przełącznika zarządzalnego na potrzeby wykonywania projektów badawczych realizowanych przez instytut systemów łącznoś…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę stanowiska do badania zmiennego pola odkształceń konstrukcji lotniczych" CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 24/04/2020r. 08/05/2020r. 15/05/2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzielen…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Zaprojektowanie i wykonanie kabiny do uzyskania czystości powietrza spełniającego normy ISO5 (dedykowanej do światłowodowych technologii laserowych dużej mocy) wraz z instalacją i dostosowaniem istniejącego pom…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę 20 mm specjalistycznej lufy badawczej FSP-20 firmy Prototypa " CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 22/04/2020r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KABINY DO UZYSKANIA CZYSTOŚCI POWIETRZA SPEŁNIAJĄCEGO NORMY ISO5 (DEDYKOWANEJ DO ŚWIATŁOWODOWYCH TECHNOLOGII LASEROWYCH DUŻEJ MOCY) WRAZ Z INSTALACJĄ I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA …