Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej” Otwarcie ofert: 17.12.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont budynku nr 43 z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 17.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 06.11.2020 r. 13.11.2020 r., godz. 11:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa autobusu” CPV: 34121000-1 Otwarcie ofert: 22.10.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pub…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 08.10.2020 r. 16.10.2020 r., godz. 10:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” CPV: 39000000-2 Otwarcie ofert: 25.09.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/de…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa analizatorów i oscyloskopu” CPV: 38433300-2, 38434000-6, 38342000-4 Otwarcie ofert: 24.09.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Zestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznego” CPV: 30214000-2, 30213000-5, 30232100-5, 24560000-7, 19500000-1, 30213200-7, 30213500-0, 48983000-2, 48931000-3, 48980000-1, 30233100-2, 3023000…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienie ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana” Otwarcie ofert: 14.09.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: "Odnowienie serwisu producenta Cisco dla centralnej serwerowni WAT na 36 miesięcy" CPV: 72611000-6 Otwarcie ofert: 31.08.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod a…