Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę zestawu kamer lotniczych z osprzętem, oprogramowaniem oraz usługą integracji systemu fotogrametrycznego na samolocie w podwieszanym zasobniku

Otwarcie ofert: 25.01.2021r. 05.02.2021, godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/21277/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 grudnia 2020 o godz. 10.37 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 25 stycznia 2021 o godz. 08.37 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.14 Radosław Jankowski