Baner BIP

Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w trybie przetargu publicznego Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 z późń. zm.)…