Baner BIP

Sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego

Drugie ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w trybie przetargu publicznego Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów w z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2023 poz. 2303), Wojskowa Aka…

Protokół z przebiegu przetargu publicznego na sprzedaż zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego I. NAZWA ORAZ ADRES SPRZEDAJĄCEGO WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 WARSZAWA www.wat.edu.pl email: emailProtector.addCloakedMailto("ep_9e188f0a", 1); tel. 261839492…