Baner BIP

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej:

  • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce
  • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT
  • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 sierpnia 2017 o godz. 12.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 4 kwietnia 2018 o godz. 10.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 4 kwietnia 2018 o godz. 10.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 czerwca 2018 o godz. 11.49 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 lipca 2018 o godz. 08.42 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 10 października 2018 o godz. 11.56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 8 maja 2019 o godz. 14.46 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 23 października 2019 o godz. 10.28 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 listopada 2019 o godz. 13.56 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 13 listopada 2019 o godz. 11.54 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 kwietnia 2020 o godz. 18.18 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 kwietnia 2020 o godz. 07.53 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 lipca 2020 o godz. 11.51 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 lipca 2020 o godz. 12.03 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 12 lutego 2021 o godz. 08.33 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 20 maja 2021 o godz. 14.33 Robert Drygas