Baner BIP

Zapytania ofertowe

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na:                                                                                                          "DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZN…