Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Numer referencyjny WML-ASd-2-21 Instytucja zatrudniająca: Instytut Techniki Lotniczej WML Stanowisko: Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Inżynieria mechaniczna Dat…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Numer referencyjny WML-ASd-1-21 Instytucja zatrudniająca: Instytut Techniki Lotniczej WML Stanowisko: Asystent w grupie pracowników dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Inżynieria mechaniczna Dat…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Numer referencyjny WML-ASb-d-3-21 Instytucja zatrudniająca: Instytut Techniki Lotniczej WML Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Inżynieria mecha…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki społeczne Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie Data ogłoszenia konkursu: 31 maja 2020 r. Termin skła…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z §3 ust. 10 regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. Stanowisko: stypendysta-doktorant, dwa stanowiska Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne Data ogłoszenia konk…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja Data ogłoszenia konkursu: 16 g…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny IOE – ZSO – ADD – 20 Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko: Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Dyscyplina naukowa: Elektro…