Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: inżynieria mat…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Dyscyplina naukowa: inżynieria mate…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Studium Szkolenia Wojskowego, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: starszy wykładowca Data ogłoszenia konkursu: 30 listopada 2023 r. Data rozstrzygnięcia konkursu…