Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)   Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina naukowa nauki inżynieryjno-techniczne Dyscyplina naukowa informaty…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: asystent dydaktyczny w grupie pracowników dydaktycznych (pełny etat, pol…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne Data…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: asystent w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki społ…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Instytucja zatrudniająca: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Dziedzina naukowa: nauki społe…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) Numer referencyjny … Instytucja zatrudniająca: Studium Szkolenia Wojskowego, Wojskowa Akademia Techniczna Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: szkolenie ogólnowojskowe Data ogło…