Baner BIP

Wyniki konkursów

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Numer referencyjny 2-WML-ITL-AS-20 Stanowisko:  asystent w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 28.07.2020 r. Termin składania ofert do dnia: 28.08.2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wynik…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  profesor w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 14.07.2020 r. Termin składania ofert do dnia: 04.09.2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Rektor-Komenda…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 25 czerwca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Komisj…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 7 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Komisja K…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan W…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 21 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 2 Wyniki konkursu Dziekan Wydziału I…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych Data ogłoszenia konkursu: 16 lipca 2020 r. Termin składania ofert do dnia: 17 sierpnia 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 18 sierpnia 2020 r. Iloś…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko: adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełen etat Data ogłoszenia konkursu: 1 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 19 sierpnia 2020 r. Ilość kandydatów: 1 Wyniki konkursu Dzieka…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, pełen etat. Data ogłoszenia konkursu: 18-06-2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 07-08-2020 r. Ilość kandydatów: 1 (jeden). Wyniki konkursu Dzi…

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) Stanowisko:  asystent badawczo-dydaktyczny Data ogłoszenia konkursu: 1 czerwca 2020 r. Termin składania ofert do dnia: 10 lipca 2020 r. Data rozstrzygnięcia konkursu: 15 lipca 2020 r. Ilość kandydatów: 1 …