Baner BIP

Ogłoszenia o zamówieniach

Kontakt z Działem Zamówień Publicznych
e-mail tel. +48 261 837 865

 Wszystkie postępowania wszczęte do 20 września 2019 r. są dostępne pod adresem wat.ezamawiajacy.pl

Uwaga! Wcześniejsze ogłoszenia dostępne są na starej stronie Biuletynu Informacji Publicznej WAT
www.starybip.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę sprzętu sieciowego i akcesoriów sieciowych” CPV: 32420000-3, 30237135-4, 30236000-2 Otwarcie ofert: 17.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH" CPV: 39130000-2 Otwarcie ofert: 02.09.2020r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/react…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę komputerów, laptopów i akcesoriów komputerowych” CPV: 30211000-1, 30212100-9, 30213000-5, 30214000-2, 30231300-0, 30236000-2, 30237200-1, 30237270-2, 30237280-5, 30237400-3, 31224810-3 Otwarcie ofert…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę samochodu osobowego” CPV: 34100000-8 Otwarcie ofert: 31.07.2020r., godz. 12:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.p…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę materiałów stolarskich” CPV: 44191000-5 Otwarcie ofert: 31.07.2020 r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Modernizację firewall Cisco ASA 5585 do NGFW” CPV: 32413100-2 Otwarcie ofert: 27.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://w…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę projektorów i akcesoriów foto” CPV: 32322000-6, 38653000-7, 38653400-1, 38652100-1 Otwarcie ofert: 27.07.2020r., godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania” Otwarcie ofert: 18.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziału” CPV: 30213000-5, 30211000-1, 30213100-6, 30214000-2, 30231300-0, 32324600-6, 30237000-9, 30232100-5 Otwarcie ofert: 11.08.2020r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT  z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku And…