Baner BIP

Na pozostałe stanowiska

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:  Studium Języków Obcych, Wojskowa Akademia Techniczna MIASTO: Warszawa STANOWISKO: starszy referent TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 października 2022 r. LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 2 listopada 2022 r. Przewidywany zakres obowiązków: obsługa administracyjno-biurowa SJO: obsługa systemu USOS; rozliczanie materiałó…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Uczelniany ds. USOS, Pion Prorektora ds. Kształcenia, Wojskowa Akademia Techniczna MIASTO: Warszawa STANOWISKO: starszy specjalista TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2022 r. LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15 października 2022 r. Przewidywany zakres obowiązków: współpraca z Działem Informatyki oraz przedstawicielami …

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zespół Uczelniany ds. USOS, Pion Prorektora ds. Kształcenia, Wojskowa Akademia Techniczna MIASTO: Warszawa STANOWISKO: specjalista TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2022 r. LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15 października 2022 r. Przewidywany zakres obowiązków: współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych WAT w z…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna MIASTO: Warszawa STANOWISKO: stypendysta-student TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 września 2022 r. Wymagania: Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki: w trakcie pobierania stypendium jest doktorantem w szkole doktorskiej w dyscyplinie inżynieria mat…

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki, Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna STANOWISKO: stypendysta TERMIN SKŁADANIA OFERT: 7 października 2022 r. Wymagania stawiane kandydatom: uczestnik studiów doktoranckich lub słuchacz Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie naukowej …

Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wojskowej Akademii Technicznej poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Inspektor ds. BHP Miejsce pracy: Warszawa, WAT Rodzaj umowy: umowa o pracę (3-miesięczny okres próbny) Rozkład czasu pracy: poniedziałek – piątek w godz. 7:30 – 15:30   Zakres podstawowych obowiązków służbowych: przygotowywanie dokumentacji powypadkowych, s…

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Wymagania pożądane od kandydatów: wykształcenie wyższe inżynierskie; posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku; uprawnienia budowlane bez ograniczeń; przynależność do Izby I…

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych Wymagania pożądane od kandydatów: wykształcenie wyższe inżynierskie; posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku; uprawnienia budowlane bez ograniczeń; przynależnoś…