Baner BIP

Na pozostałe stanowska

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ogłasza nabór na stanowiska: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej Wymagania pożądane od kandydatów: wykształcenie wyższe inżynierskie; posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku; uprawnienia budowlane bez ograniczeń; przynależność do Izby I…

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych Wymagania pożądane od kandydatów: wykształcenie wyższe inżynierskie; posiadanie minimum 5 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku; uprawnienia budowlane bez ograniczeń; przynależnoś…