Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont budynku nr 56 wraz z termomodernizacją w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 18.01.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z wykonaniem instalacji sygnalizacji ppoż.  i DSO w Domu Studenckim nr 3 w formule „zaprojektuj i wykonaj" Otwarcie ofert: 08.01.2021r., godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej” Otwarcie ofert: 17.12.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa ultralekkiego samolotu z zasobnikiem" CPV: 34711100-5, 80510000-2   Otwarcie ofert:   18.12.2020 r godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont budynku nr 43 z dostosowaniem magazynu amunicji do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 17.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Sukcesywną dostawę materiałów reklamowych" CPV: 22462000-6 Otwarcie ofert: 08.12.2020r., 11.12.2020r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługa aktualizacji oprogramowania i szkolenia” CPV: 48000000-8,  80510000-2   Otwarcie ofert: 20.11.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup,owej, pod adresem:  h…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 06.11.2020 r. 13.11.2020 r., godz. 11:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, monitorów, laptopów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:30 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:00 Postępowa…