Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej

Otwarcie ofert: 07.01.2021r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/21450/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 grudnia 2020 o godz. 11.37 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.24 Radosław Jankowski