Baner BIP

Dane koordynatora

Koordynator ds. dostępności
Barbara Buchalik
Wojskowa Akademia Techniczna
Dział Organizacyjny
Sekcja Koordynacyjna
tel. 261 839 191


Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojskowej Akademii Technicznej na lata 2021 - 2025

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan 1 stycznia 2021 r.)

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej


 

Informacja o wyborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego; nr naboru: FERS.03.01-IP.08-001/23; Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego; Priorytet 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2021-2027 w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego w dniu 24 listopada 2023 r. na stronie internetowej https://bip.wat.edu.pl/uczelnia/dostepnosc-uczelni o otwartym naborze na partnera w celu  wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,  Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego; Priorytet 3: Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami informuje, że do wspólnej realizacji projektu został wybrany podmiot:

Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”

Wojskowa Akademia Techniczna im. gen. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie informuje, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie wpłynęła tylko 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”, ul. Grabiszyńska 163, lok. 210-215, 53-439 Wrocław

Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 30 marca 2021 o godz. 09.08 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 marca 2021 o godz. 09.11 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 marca 2021 o godz. 09.50 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 30 marca 2021 o godz. 11.43 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 9 czerwca 2021 o godz. 13.51 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 9 czerwca 2021 o godz. 13.53 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 września 2021 o godz. 12.41 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 grudnia 2021 o godz. 10.54 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 16 grudnia 2022 o godz. 14.13 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2023 o godz. 10.12 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 6 lutego 2023 o godz. 10.14 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2023 o godz. 14.20 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2023 o godz. 14.21 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2023 o godz. 14.22 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2023 o godz. 14.31 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 27 listopada 2023 o godz. 08.45 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 18 grudnia 2023 o godz. 13.51 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 2 stycznia 2024 o godz. 15.16 Robert Drygas