Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Dostawa sprzętu i materiałów ochrony przeciwpożarowej”   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oświadczenie Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Dostawę gazów technicznych”   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oświadczenie Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Pełnienie roli eksperta zewnętrznego w zadaniu nr 6 („Podniesienie kompetencji kadry akademickiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Dostawę stacji obliczeniowej do modelowania numerycznego wraz z wyposażeniem”   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oświadczenie Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry realizującej projekt pt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” z zakresu projektowania uniwe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Organizery taktyczne""       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Przeniesienie stanowiska klatki wytrzymałościowej wraz z wyposażeniem pomiędzy budynkami"       Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Oferta Projekt umowy Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na: "Świadczenie usługi przysięgłego tłumaczenia pisemnego  z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski dokumentów, w zakresie realizowanych międzynarodowych projekt…