Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przedmiot zamówienia na:

Pełnienie roli eksperta zewnętrznego w zadaniu nr 6 („Podniesienie kompetencji kadry akademickiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie projektowania uniwersalnego”) i zadaniu nr 7 („Upowszechnienie zasad projektowania uniwersalnego w środowisku społeczno-gospodarczym związanym z transportem i mobilnością”), w celu realizacji projektu pn. Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” nr POWR.03.05.00-00-CW07/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, której zakres został określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania cenowego"

 

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 października 2022 o godz. 11.29 Magdalena Arkuszewska
Artykuł został zmieniony 26 października 2022 o godz. 11.29 Magdalena Arkuszewska
Artykuł został zmieniony 26 października 2022 o godz. 11.36 Magdalena Arkuszewska
Artykuł został zmieniony 26 października 2022 o godz. 11.50 Magdalena Arkuszewska
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2022 o godz. 12.01 Magdalena Arkuszewska
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2022 o godz. 12.04 Magdalena Arkuszewska