Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych"

Otwarcie ofert: 26.01.2021 r. 08.02.2021 r., godz. 10:00

CPV: 30124000-4

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/21350/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 grudnia 2020 o godz. 09.55 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 22 stycznia 2021 o godz. 08.16 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 12.45 Justyna Kluza-Kajka