Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont pomieszczeń dydaktycznych i administracyjnych w budynku nr 30 dla potrzeb WOLI” CPV:45000000-7, 45311000-0, 45331000-6, 45453000-7 Otwarcie ofert: 30.04.2020r, godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z macierzą dyskową do przechowywania danych oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących do obsługi procesu dydaktycznego” Otwarcie ofert: 06.05.2020r., godz. 10:00 Postęp…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa młota opadowego z wyposażeniem” Otwarcie ofert: 05.05.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/not…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu DUN…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE KABINY DO UZYSKANIA CZYSTOŚCI POWIETRZA SPEŁNIAJĄCEGO NORMY ISO5 (DEDYKOWANEJ DO ŚWIATŁOWODOWYCH TECHNOLOGII LASEROWYCH DUŻEJ MOCY) WRAZ Z INSTALACJĄ I DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę aparatury mikrofalowej" CPV: 30233000-1, 31711422-7, 31711423-4 Otwarcie ofert: 01.04.2020r., godz. 10:00 Otwarcie ofert: 17.04.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze Inf…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: "Opracowanie technologii i budowy podobnego dynamicznie modelu skalowanego 1:10" CPV: 34999410-3 Otwarcie ofert: 30.03.2020 r., o godzinie: 10:00       Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę nośników danych oraz akcesoriów komputerowych" Otwarcie ofert: 20.04.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Obsługę logistyczną XVI Konferencji Naukowo-Technicznej Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI’2020" CPV:55270000-3, 98351110-2, 92300000-4, 63511000-4  Otwarcie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę zestawów komputerowych wraz z akcesoriami" Otwarcie ofert: 31.03.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/dem…