Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa specjalistycznej aparatury i oprogramowania do „Pracowni zautomatyzowanych systemów przetwarzania informacji radiolokacyjnej, wyposażonej w oprogramowanie obiektu CRR – 20 zautomatyzowanego systemu DUNAJ II””

Otwarcie ofert: 27.04.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/12915/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 marca 2020 o godz. 14.18 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 25 marca 2020 o godz. 14.20 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.13 Justyna Kluza-Kajka