Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa młota opadowego z wyposażeniem”

Otwarcie ofert: 05.05.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/13130/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 1 kwietnia 2020 o godz. 10.54 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.14 Justyna Kluza-Kajka