Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Sukcesywną dostawę materiałów reklamowych" CPV: 22462000-6 Otwarcie ofert: 08.12.2020r., 11.12.2020r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługa aktualizacji oprogramowania i szkolenia” CPV: 48000000-8,  80510000-2   Otwarcie ofert: 20.11.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup,owej, pod adresem:  h…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego, macierzy dyskowej – typ1 oraz oprogramowania” Otwarcie ofert: 03.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adre…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego" CPV: 64110000-0 Otwarcie ofert: 06.11.2020 r. 13.11.2020 r., godz. 11:00 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2021 rok” CPV: 79980000-7, 22200000-2 Otwarcie ofert: 16.11.2020 r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa bezdotykowych stacji dezynfekcji dłoni" CPV: 33191000-5 Otwarcie ofert: 06.11.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiaj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, monitorów, laptopów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:30 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii” Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:00 Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE (MIENIA, OC DZIAŁALNOŚCI, KOMUNIKACYJNE, JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH I CARGO) DLA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO” CPV 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 6651210…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa autobusu” CPV: 34121000-1 Otwarcie ofert: 22.10.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pub…