Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa bezdotykowych stacji dezynfekcji dłoni"

CPV: 33191000-5

Otwarcie ofert: 06.11.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/19000/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 października 2020 o godz. 09.25 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.14 Weronika Popielarczyk