Baner BIP

Zarządzenie Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 7/RKR/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 stycznia 2021 o godz. 15.25 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 7 lutego 2022 o godz. 10.00 Robert Drygas