Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa autobusu”

CPV: 34121000-1

Otwarcie ofert: 22.10.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/18307/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 października 2020 o godz. 09.15 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.13 Weronika Popielarczyk