Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Prenumeratę prasy i czasopism krajowych oraz zagranicznych na 2021 rok”

CPV: 79980000-7, 22200000-2

Otwarcie ofert: 16.11.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/19031/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 października 2020 o godz. 13.52 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.13 Justyna Kluza-Kajka