Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Usługę wsparcia technicznego w zakresie utrzymania wyposażenia sprzętowego serwerowni 04 Wydziału Cybernetyki WAT” Otwarcie ofert: 01.02.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Rozbudowę i przystosowanie budynku nr 54 do potrzeb Centrum Robotów Mobilnych” Otwarcie ofert: 27.01.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa mebli i wyposażenia" Otwarcie ofert: 29.01.2021 r., godz. 10:00 CPV: 39000000-2 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/deman…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę serwisu pogwarancyjnego na okres 12 miesięcy dla serwerowni kontenerowej w projekcie WAT.pl, wraz z modernizacją systemu monitorowania elementów infrastruktury towarzyszącej” Otwarcie ofert: 07.01.20…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Ubezpieczenie mienia i OC Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie” CPV 66510000-8, 66515000-3,66516000-0 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych oraz części i akcesoriów do maszyn biurowych" Otwarcie ofert: 26.01.2021 r. 08.02.2021 r., godz. 10:00 CPV: 30124000-4 Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę zestawu kamer lotniczych z osprzętem, oprogramowaniem oraz usługą integracji systemu fotogrametrycznego na samolocie w podwieszanym zasobniku” Otwarcie ofert: 25.01.2021r. 05.02.2021, godz. 10:00 Pos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego” Otwarcie ofert: 19.01.2021 r., godz. 10:00 CPV: 15131000-5 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod ad…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa materiałów elektrycznych” Otwarcie ofert: 31.12.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pub…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont budynku nr 56 wraz z termomodernizacją w formule „zaprojektuj i wykonaj” Otwarcie ofert: 18.01.2021r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: …