Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego”

Otwarcie ofert: 19.01.2021 r., godz. 10:00

CPV: 15131000-5

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/21006/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 grudnia 2020 o godz. 09.51 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 12.45 Justyna Kluza-Kajka