Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa twardościomierza Vickersa z wyposażeniem" CPV:38540000-2 Otwarcie ofert: 07.05.2020, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyj…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę urządzenia do polowych badań podłoża gruntowego, sondowania statycznego stożkiem CPT -u oraz sondowania statycznego DMT wraz z akcesoriami " CPV:38000000-5 Otwarcie ofert: 05.05.2020, g…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa zestawu oprogramowania, sprzętu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i części do laboratorium specjalistycznego” Otwarcie ofert: 22.05.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH” CPV: 15800000-6 Otwarcie ofert: 06.05.2020, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Załącznik nr 3…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Naprawę nawierzchni z mas bitumicznych oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych na terenie Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 45233142-6 Otwarcie ofert: 06.05.2020r, godz. 11:00 Pliki do pobrania: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę produktów mrożonych" CPV: 15311200-3, 15331100-8, 15555000-3, 15895100-9, 15896000-5. Otwarcie ofert: 28.04.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę stanowiska do badania zmiennego pola odkształceń konstrukcji lotniczych" CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 24/04/2020r. 08/05/2020r. 15/05/2020r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzielen…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Zaprojektowanie i wykonanie kabiny do uzyskania czystości powietrza spełniającego normy ISO5 (dedykowanej do światłowodowych technologii laserowych dużej mocy) wraz z instalacją i dostosowaniem istniejącego pom…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę 20 mm specjalistycznej lufy badawczej FSP-20 firmy Prototypa " CPV 38000000-5 Otwarcie ofert: 22/04/2020r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 350 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO” Otwarcie ofert: 15.06.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…