Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

Dostawę urządzenia do polowych badań podłoża gruntowego,
sondowania statycznego
stożkiem CPT -u
oraz sondowania statycznego DMT
wraz z akcesoriami "

CPV:38000000-5

Otwarcie ofert: 05.05.2020, godz. 11:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 kwietnia 2020 o godz. 12.16 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 5 maja 2020 o godz. 11.09 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 25 maja 2020 o godz. 07.41 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.17 Weronika Popielarczyk