Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa zestawu oprogramowania, sprzętu, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i części do laboratorium specjalistycznego

Otwarcie ofert: 22.05.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/13680/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 kwietnia 2020 o godz. 11.15 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2020 o godz. 11.18 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.26 Janusz Skrzyński