Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 350 000 euro na:

„BUDOWA BUDYNKU RADIOWEGO CENTRUM NAUKOWO – DYDAKTYCZNEGO

Otwarcie ofert: 15.06.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/13314/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 kwietnia 2020 o godz. 14.28 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 8 czerwca 2020 o godz. 08.11 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 3 marca 2021 o godz. 07.40 Robert Górecki