Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Udzielanie licencji na użytkowanie oprogramowania LabVIEW oraz Multisim w wersji Academic Site License Teaching and Research Plus przez trzy lata” CPV: 48460000-0 Otwarcie ofert: 12.02.2020 r., godz. 10:00   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 214 000 euro na: „Usługę w zakresie druku i dostawy 160 pozycji książkowych” CPV: 22110000-4 Otwarcie ofert: 31.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na usługi społeczne, o wartości poniżej 750 000 euro na: "Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych dla pracowników WAT" CPV: 92000000-1 Otwarcie ofert: 10.02.2020r., godz. 10:00 12:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze ofer…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Oprogramowanie firmy MathWorks - Licencja Wide-Campus License w wersji Full Suite MAOTS" CPV: 48460000-0 Otwarcie ofert: 05.02.2020r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę obranych i gotowych warzyw" CPV: 15331000-7 Otwarcie ofert: 31.01.2020r., godz. 11:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja Ogłoszenia P…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę materiałów hydraulicznych" CPV: 39715300-0 Otwarcie ofert: 30.01.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 1 i zmiana …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM” CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3 Otwarcie ofert: 27.01.2020r., godz. 10:00 31.01.2020r., god…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KAMERY CYFROWEJ DO REJESTRACJI PROCESÓW SZYBKOZMIENNYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA" CPV: 38651600-9 Otwarcie ofert: 22.11.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Inf…