Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„BUDOWA BUDYNKU LABORATORIUM CENTRUM LOGISTYKI STOSOWANEJ
WRAZ Z PLACEM MANEWROWYM”

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 27.01.2020r., godz. 10:00 31.01.2020r., godz. 12:00

 

Pliki do pobrania

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 grudnia 2019 o godz. 10.34 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 grudnia 2019 o godz. 09.52 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 grudnia 2019 o godz. 15.06 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 24 grudnia 2019 o godz. 10.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 2 stycznia 2020 o godz. 14.38 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 7 stycznia 2020 o godz. 13.16 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 stycznia 2020 o godz. 10.43 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 stycznia 2020 o godz. 15.21 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 8 stycznia 2020 o godz. 15.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 16 stycznia 2020 o godz. 10.30 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 16 stycznia 2020 o godz. 10.31 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 stycznia 2020 o godz. 13.47 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 stycznia 2020 o godz. 13.50 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 24 stycznia 2020 o godz. 15.03 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 31 stycznia 2020 o godz. 14.05 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 lutego 2020 o godz. 09.51 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.43 Agnieszka Szymaniak