Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT”  CPV: 9…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: Dostawa apratury pomiarowej do realizacji projketu "Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężynowych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostycz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienia ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana” Otwarcie ofert: 29.05.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawa silnikowych paliw płynnych” Otwarcie ofert: 28.05.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/pub…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 350 000 euro na: "Remont klatki schodowej „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 100" CPV: 45400000-1, 45421000-4, 45453000-7 Otwarcie ofert: 21.05.2020r, godz. 10:00 Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ. I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45310000-3, 45311000-0,71000000-8 …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę materiałów budowlanych" CPV: 44192000-2, 44176000-4, 34927100-2, 34928200-0, 39293300-5, 43163100-1, 44111800-9, 44832000-1, 44114000-2, 44114200-4, 44810000-1, 44170000-2, 24910000-6, 14211…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Wykonanie i dostawa łóżek koszarowych pojedynczych z możliwością piętrowania" CPV: 39143110-0 Otwarcie ofert: 14.05.2020, godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawę hybrydowej maszyny pomiarowej z wyposażeniem" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 12.05.2020r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnie…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie na dostawy zgodnie z art. 4d ust. 1 pkt 1 na: „Dostawę stacji roboczych, serwerów komputerów stacjonarnych i przenośnych oraz monitora i przełącznika zarządzalnego na potrzeby wykonywania projektów badawczych realizowanych przez instytut systemów łącznoś…