Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa silnikowych paliw płynnych

Otwarcie ofert: 28.05.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14367/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 12 maja 2020 o godz. 13.04 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.25 Janusz Skrzyński