Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI PPOŻ.
I DSO W DOMU STUDENCKIM NR 3 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ”

CPV: 45310000-3, 45311000-0,71000000-8

Otwarcie ofert: 20.05.2020, godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 maja 2020 o godz. 14.02 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 6 maja 2020 o godz. 09.22 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 12 maja 2020 o godz. 14.54 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 12 maja 2020 o godz. 14.58 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 12 maja 2020 o godz. 14.59 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 13 maja 2020 o godz. 12.30 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 14 maja 2020 o godz. 11.28 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 15 maja 2020 o godz. 15.00 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 maja 2020 o godz. 10.12 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 maja 2020 o godz. 10.13 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 9 lipca 2020 o godz. 10.24 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 kwietnia 2021 o godz. 12.26 Agnieszka Szymaniak