Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

Dostawa apratury pomiarowej do realizacji projketu "Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężynowych
ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-montażowym"

Otwarcie ofert: 23.06.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14498/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 maja 2020 o godz. 11.53 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.16 Weronika Popielarczyk