Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„USŁUGA KONSERWACJI, UTRZYMANIA, NAPRAWY I KONTROLI OKRESOWYCH URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO
DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DESZCZOWYCH, WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z CZĘŚCI TERENU WAT” 

CPV: 90642000-9

Otwarcie ofert: 03.06.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14618/details 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 maja 2020 o godz. 15.27 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.42 Agnieszka Szymaniak