Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Remont ogrodzenia betonowego od strony ul. Dywizjonu 303 oraz wzmocnienia ogrodzenia strzelnicy od strony torów kolejowych i ul. Kocjana”

Otwarcie ofert: 29.05.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/14370/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 12 maja 2020 o godz. 13.17 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 12 maja 2020 o godz. 13.20 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 20 listopada 2020 o godz. 11.47 Teresa Lewczuk