Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa mebli i wyposażenia"

Otwarcie ofert: 29.01.2021 r., godz. 10:00

CPV: 39000000-2

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/21458/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 grudnia 2020 o godz. 12.08 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 12.51 Weronika Popielarczyk