Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Remont budynku nr 56 wraz z termomodernizacją w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Otwarcie ofert: 18.01.2021r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20956/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 grudnia 2020 o godz. 08.42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 kwietnia 2021 o godz. 09.45 Janusz Skrzyński