Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego: jednostek centralnych, monitorów, laptopów, projektorów oraz akcesoriów komputerowych

Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:30

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/18842/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 października 2020 o godz. 13.35 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 kwietnia 2021 o godz. 09.51 Janusz Skrzyński