Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Sukcesywną dostawę materiałów reklamowych"

CPV: 22462000-6

Otwarcie ofert: 08.12.2020r., 11.12.2020r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20025/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 listopada 2020 o godz. 14.38 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 3 grudnia 2020 o godz. 11.06 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 7 kwietnia 2021 o godz. 15.31 Teresa Lewczuk