Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

Usługa aktualizacji oprogramowania i szkolenia

CPV: 48000000-8,  80510000-2

 

Otwarcie ofert: 20.11.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakup,owej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/19611/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 12 listopada 2020 o godz. 17.21 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 kwietnia 2021 o godz. 09.50 Janusz Skrzyński